Żądamy natychmiastowego wstrzymania likwidacji kopalń Makoszowy, Krupiński JAS-MOS! - Konfederacja