Wstrzymanie wszystkich środków unijnych dla Polski staje się faktem! - Konfederacja