Wzywamy do powołania komisji śledczej ws. niszczenia wydobycia węgla przez rządy III RP. - Konfederacja