Wyrok Trybunału Konstytucyjnego - stanowisko Konfederacji - Konfederacja