WINNICKI, SUMLIŃSKI, ROLA - przeciwko cenzurze filmu "Powrót do Jedwabnego" - Konfederacja