Składamy wniosek do NIK o kontrolę w Ministerstwie Zdrowia! - Konfederacja