Rok pracy Konfederacji w Sejmie - jedyna merytoryczna opozycja! - Konfederacja