Otworzyć gospodarkę, zamknąć rząd PiS! Protest pod siedzibą partii rządzącej! - Konfederacja