Otworzyć szkoły! Zdalna edukacja to FIKCJA! - Konfederacja