Nowe podatki klimatyczne Unii Europejskiej - Konfederacja