Lewicowo-platformerskie urojenia o skróceniu czasu pracy - Konfederacja