100 tys. ton węgla z Ukrainy to 1/50 polskiego zapotrzebowania! - Konfederacja