Komentarz przed wysłuchaniem publicznym ustawy segregacyjnej Hoca nr 1846 - Konfederacja