Interwencja poselska Konfederacji w Komendzie Głównej Policji ws. incydentu z granatnikiem. - Konfederacja