Składamy zawiadomienie i żądamy dymisji gen. Szymczyka oraz ministra Kamińskiego! - Konfederacja