Głosowanie w Sejmie nad ustawą "Stop Segregacji Sanitarnej" - Konfederacja