30 rocznica "Nocnej Zmiany". Komentarz autora uchwały lustracyjnej-Janusza Korwin-Mikkego - Konfederacja