UWAGA! - Konfederacja

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA❗Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, idzie za ciosem i nie odpuszcza rządzącym – złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez prezesa PiS i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego!

Niedawno informowaliśmy Was, że NIK sporządził 77-stronicowy raport o bezprawnie organizowanych przez rząd wyborach kopertowych i marnotrawstwie kilkudziesięciu milionów złotych pieniędzy Polaków. Z tego powodu Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienia do prokuratury na premiera Morawieckiego a także wicepremiera Sasina, ministra Kamińskiego i szefa KPRM Dworczyka. Teraz zawiadomienie zostało złożone również na… wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego! Powód? Szef NIK wyjaśnił, że sprawa dotyczy znieważenia funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu, wywierania wpływu na czynności urzędowe i zniesławienia.

Marian Banaś odnosi się do niedawnych wywiadów Jarosława Kaczyńskiego, w których prezes PiS zabierał głos na jego temat, mówiąc, że “jest wielkim błędem naszego systemu prawnego, że człowiek, wobec którego toczą się poważne śledztwa, może być prezesem Najwyższej Izby Kontroli.”
Marian Banaś w oświadczeniu podkreśla, że choć toczyły się jakieś postępowania, to nie sformułowano wobec niego zarzutów. „Jarosław Kaczyński działał jako v-ce Prezes Rady Ministrów, który powinien (…) baczyć na to, że prokuratura w okresie blisko dwóch lat nie sformułowała żadnych zarzutów” – pada w dokumencie. Prezes NIK zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że niektórymi wypowiedziami „w sposób bezprawny wywiera wpływ” na czynności Najwyższej Izby Kontroli i „pomawia konkretną osobę”, czyli jego.

Chodzi o podejrzenia popełnienia przestępstw z art. 226 par. Kodeksu karnego, art. 224 par. 2 Kk oraz art. 212 par. 1 w zw. z art. 212 par. 2 Kk.
Poszczególne artykuły Kodeksu karnego dotyczą:

Art. 226 par. 3 – Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu (par. 3 dotyczy: „Kto publicznie znieważa lub poniża konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.);

Art. 224 par 2 – Wywieranie wpływu na czynności urzędowe („Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego”; par 2. – „Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej”.)

Art 212 par. 2 – Zniesławienie (par. 2 – „Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”).

Skomentuj