UWAGA! - Konfederacja

UWAGA!

UWAGA!

UWAGA❗ Posłowie #Konfederacja Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun i Robert Winnicki złożyli wniosek do ABW o sprawdzenie powiązań członków Rady Medycznej przy Premierze z firmami farmaceutycznymi!

Treść wniosku:

WNIOSEK O SPRAWDZENIE POWIĄZAŃ CZŁONKÓW RADY MEDYCZNEJ DO SPRAW COVID-19 PRZY PREZESIE RADY MINISTRÓW Z FIRMAMI FARMACEUTYCZNYMI, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ PRODUKCJĄ I DYSTRYBUCJĄ SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19

Niniejszym wnosimy w imieniu Konfederacji Wolność i Niepodległość o pilne i niezwykle dokładne sprawdzenie powiązań wszystkich członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów z firmami farmaceutycznymi, które zajmują się produkcją i dystrybucją szczepionek przeciwko COVID-19.

Zgodnie z § 2. zarządzenia nr 205 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów do zadań Rady należy m.in.:
1) dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią COVID-19;
2) przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej w kraju w zakresie przeciwdziałania COVID-19;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia ochrony zdrowia dotyczących przeciwdziałania COVID-19;

Jest zatem niezmiernie ważne, aby wszyscy członkowie Rady byli krystalicznie czyści i aby wobec żadnego z nich nie pojawiały się najmniejsze nawet wątpliwości, czy aby nie mają żadnych powiązań z firmami farmaceutycznymi, które mogą mieć swój interes w podejmowaniu przez Radę odpowiednich działań, które wpływają później na decyzje Rady Ministrów.

Należy mieć na względzie także słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który słusznie zauważył, że gdy analizuje propozycje Rady to stara się “wyważyć, ile jest w tym wartości dodanej dla zdrowia publicznego, a ile jest w tym interesu firm farmaceutycznych, które chcą sprzedać więcej”.

Jest bowiem niezwykle ważne, by podczas stanu epidemii decyzje podejmowane przez najwyższe władze państwowe były jak najlepsze dla zdrowia Polek i Polaków, a nie dla interesów firm farmaceutycznych.

Bardzo prosimy o szybkie rozpatrzenie naszego wniosku.

Skomentuj