Drastyczny wzrost przestępczości w Warszawie! - Konfederacja

Drastyczny wzrost przestępczości w Warszawie!

Drastyczny wzrost przestępczości w Warszawie!

Według informacji pochodzących z warszawskiego urzędu ponad DWUKROTNIE wzrosła liczba przestępstw w porównaniu do roku ubiegłego.

2021 – 36 tys. przestępstw
2022 – ponad 81 tys. przestępstw!

Najpoważniejszy wzrost dotyczy kradzieży, włamań, przestępstw narkotykowych, i to przy jednoczesnym spadku liczby przestępstw drogowych.

Oto efekty masowej imigracji i polityki “otwartych granic” PiS-SuwPol, która w ogromnym stopniu dotyczy Warszawy. Konfederacja już wcześniej informowała między innymi o rosnącej skali przestępstw w przejazdach na aplikację popełnianych przez imigrantów. Nie możemy pozwolić na to, aby mieszkańcy polskich miast czuli się coraz mniej bezpiecznie na ulicach własnych miast!

STOP PiSowskiej polityce otwartych granic!

Skomentuj