Zatrzymajmy inwigilację w sieci! Przedstawiciele Konfederacji na wysłuchaniu publicznym - Konfederacja