Wzywamy premiera do usunięcia prof. Horbana z Rady Medycznej! - Konfederacja