Rozporządzenie metanowe zlikwiduje polskie górnictwo! - Konfederacja