Publiczne wyśmianie ustawy #LexKonfident - Konfederacja