Komentarz Konfederacji przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego - Konfederacja