Po co Konfederacja w Parlamencie Europejskim? - Konfederacja