Piątka przeciwko rolnikom. Konfederacja w obronie polskiej wsi - Konfederacja