Pani von der Leyen, proszę się pakować! - Konfederacja