Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej - Konfederacja