Oświadczenie Rady Liderów Konfederacji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym - Konfederacja