Konfederacja wzywa do dymisji ambasadora Polski we Francji! - Konfederacja