Konfederacja składa dwa ważne projekty ustaw - Konfederacja