Co łączy Konfederację i Bezpartyjnych Samorządowców - Konfederacja