Apelujemy do senatorów o odrzucenie Funduszu Zadłużenia! - Konfederacja