Wzywamy wojewodę do uchylenia bezprawnej uchwały Rady Warszawy! - Konfederacja