Wzywamy premiera do wykonania uchwały Sejmu w sprawie polityki klimatycznej! - Konfederacja