Wzrost stóp procentowych i wynagrodzenia prezesa NBP! - Konfederacja