Rząd PiS-Suwerenna Polska to najbardziej antygotówkowy rząd III RP! - Konfederacja