Nie dla szerokiego otwierania rynku pracy dla Rosjan - Konfederacja