Natychmiast otworzyć całą gospodarkę! - Konfederacja