Konfederacja pyta rząd o rzeczywisty stan polskich sił zbrojnych! - Konfederacja