Unijna polityka klimatyczna prowadzi nas w stronę ubóstwa energetycznego! - Konfederacja

Unijna polityka klimatyczna prowadzi nas w stronę ubóstwa energetycznego!

Unijna polityka klimatyczna prowadzi nas w stronę ubóstwa energetycznego!

Unijna polityka klimatyczna prowadzi nas w stronę ubóstwa energetycznego!
Trzeba powstrzymać gigantyczny wzrost rachunków za energię dla Polaków. Dlatego wzywamy rząd PiS, by wstał z kolan, przestał ulegać dyktatowi UE i wycofał Polskę ze szkodliwego, unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 EU ETS!

System EU ETS, który powstał w 2005 roku, by doprowadzić do racjonalnego ekonomicznie i społecznie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, nie spełnia tego zadania. System stał się ogromnym zagrożeniem dla Polski, zwłąszcza po wdrożeniu nowych narzędzi polityki klimatycznej. Spekulacyjna konstrukcja EU ETS prowadzi do bezprecedensowych wzrostów cen energii, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i całej Unii Europejskiej.

W 2017 roku cena uprawnień do emisji CO2 wynosiła około 7 euro za tonę (a 3 lata wcześniej około 6 euro za tonę). Dziś przekroczyła już pułap ponad 90 euro za tonę. Te koszty zostaną w efekcie przeniesione na odbiorców, których w 2022 roku czekają drastyczne podwyżki cen prądu i ciepła. Jest to bezpośrednie uderzenie w bezpieczeństwo ekonomiczne milionów polskich rodzin i polskich przedsiębiorstw, którym zagraża widmo ubóstwa. Nie można pozostać biernym wobec tak katastrofalnych skutków polityki klimatycznej Unii Europejskiej wynikających z nieodpowiedzialnej decyzji podjętej przez kolejne polskie rządy.

Konstrukcja EU ETS miała wspomagać transformację energetyczną, tymczasem w rzeczywistości ją hamuje. Polskie firmy, zamiast inwestować w nowoczesne źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, muszą bowiem finansować zakup coraz droższych – w efekcie spekulacji – uprawnień do emisji CO2.

Jako #Konfederacja stoimy na stanowisku, że wyłączenie Polski z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) powstrzyma tzw. zieloną inflację, podwyżki cen energii i ciepła dla milionów odbiorców oraz przyspieszy realizację inwestycji w budowę nowych niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii!
To trzeba zrobić, dla dobra milionów Polaków!

Skomentuj