Szefowa niemieckiej policji przyznaje! - Konfederacja

Szefowa niemieckiej policji przyznaje!

Szefowa niemieckiej policji przyznaje!

Szefowa niemieckiej policji przyznaje: “Według naszych danych przemoc w Berlinie dotyczy młodych mężczyzn nie mających niemieckiego pochodzenia. Dotyczy to również przestępstw z użyciem noża. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy wzrost ogólnej przestępczości z użyciem noży, a także liczby przestępców nieniemieckich w stolicy.”

NIE dla masowej, niekontrolowanej imigracji!
TAK dla bezpieczeństwa obywateli!

Skomentuj