Prezydium Klubu Poselskiego Konfederacji  - Konfederacja