Polityka zagraniczna powinna być PROPOLSKA - Konfederacja