Podsumowanie interwencji posłów #Konfederacja w Ministerstwie Zdrowia! - Konfederacja

Podsumowanie interwencji posłów #Konfederacja w Ministerstwie Zdrowia!

Podsumowanie interwencji posłów #Konfederacja w Ministerstwie Zdrowia!

Podsumowanie interwencji posłów #Konfederacja w Ministerstwie Zdrowia!
Prostujemy kłamstwa rzecznika MZ, Wojciecha Andrusiewicza oraz głównych mediów i krok po kroku relacjonujemy interwencję.
Czego się oficjalnie (na piśmie) domagamy od resortu zdrowia?
Zażądaliśmy podstaw naukowych bezprawnych obostrzeń, prawdziwych danych o zakażeniach i zgonach wśród osób zaszczepionych i niezaszczepionych Covid-19 oraz umów z koncernami farmaceutycznymi!
Ministerstwo jest zobowiązane udzielić nam informacji w ciągu najpóźniej 14 dni!

Robert Winnicki: Rzecznik Ministerstwa Zdrowia twierdzi, że biegaliśmy, krzyczeliśmy i zbluzgaliśmy go podczas interwencji w resorcie. Są to trzy kłamstwa w jednym zdaniu.
Mniejsza o to, sednem sprawy są trzy pisma w ważnych tematach, które złożyliśmy ws. dokumentów:
– dotyczących danych liczbowych osób zmarłych na Covid19 z podziałem na zaszczepionych i niezaszczepionych,
– będących podstawą merytoryczną do najnowszych obostrzeń; 25 listopada min. Niedzielski mówił o tym, że obostrzenia są „mniej skutecznymi narzędziami walki z pandemią” po czym 29 listopada wprowadził…nowe obostrzenia – chcemy się dowiedzieć na jakiej podstawie?
– umów pomiędzy Polską a koncernami farmaceutycznymi, zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności tych ostatnich za nowe preparaty
I tu odpowiadając proszę już nie kłamać.

Skomentuj