Kolejne obostrzenia rządu NIELEGALNE! - Konfederacja

Kolejne obostrzenia rządu NIELEGALNE!

Kolejne obostrzenia rządu NIELEGALNE!

Kolejne obostrzenia rządu NIELEGALNE!

Od samego początku mówiliśmy, że lockdown jest bezprawny i jako jedyni w Sejmie walczyliśmy z nielegalnymi restrykcjami, dewastującymi nasze życie społeczno-gospodarcze. Od miesięcy kolejne wyroki sądów przyznają nam rację i nie zostawiają suchej nitki na rządowych obostrzeniach! Nielegalne było nie tylko zamykanie firm, ale również ograniczanie swobód obywatelskich!

Jedna z przykładowych spraw wydarzyła się w Tychach. Przez kilka miesięcy ciągnęła się sprawa ukarania klienta sklepu za to, że zrobił zakupy w czasie godzin dla seniorów. Pan Sławomir pracuje w systemie zmianowym i musiał zrobić zakupy w czasie dla seniorów, bo inaczej w jego domu nie byłoby jedzenia. Sklep był duży, klientów było mało i byli obsługiwani przez kasjerki, a pan Sławomir chciał skorzystać z kas samoobsługowych. Niemniej ochroniarz powiadomił kierownika, a ten wezwał policję. Policja chciała ukarać pana Sławomira mandatem, ale ten odmówił przyjęcia go w imię zasad.
Policja skierowała wniosek do sądu. We wniosku funkcjonariusze skłamali, bo napisali, że pan Sławomir nigdzie nie pracuje i nie osiąga dochodu! Sąd w lutym wydał wyrok w trybie nakazowym, wyłącznie na podstawie kłamliwej notatki policjantów i ukarał pana Sławomira grzywną. Ten jednak złożył sprzeciw od tej decyzji argumentując, że przepis zabraniał tylko obsługiwania nie-seniorów, ale nie przebywania w sklepie, nakładał kary tylko na właścicieli sklepów, a nie na klientów i przede wszystkim przepis został wprowadzony rozporządzeniem, a nie ustawą.
Sąd zapoznał się z argumentacją i kilka dni temu… uznał zarzut stawiany panu Sławomirowi za bezzasadny i umorzył sprawę!

W Warszawie zaś sąd rejonowy umorzył postępowanie w sprawie złamania sylwestrowego zakazu przemieszczania się. Uznano, że rozporządzenie to jest niezgodne z Konstytucją! Wolność przemieszczania się jest jedną z podstawowych wolności obywatelskich i nie można jej zawiesić zwykłym rozporządzeniem. Sąd uznał, że podjęta przez rząd decyzja ,,jest wadliwa z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji w demokratycznym państwie prawa’’.

Całą Polskę zalewa fala sądowych wyroków miażdżących bezprawny lockdown obozu władzy. Nielegalne zamykanie przedsiębiorstw, nielegalne zakazy zgromadzeń, przemieszczania się, nielegalne mandaty i kary… Ponad rok totalnego bezprawia, za który rząd PiS musi zostać rozliczony!

Skomentuj