Jest ryzyko, że Sejm będzie obradował w niekonstytucyjnym składzie! - Konfederacja

Jest ryzyko, że Sejm będzie obradował w niekonstytucyjnym składzie!

Jest ryzyko, że Sejm będzie obradował w niekonstytucyjnym składzie!

Krzysztof Bosak: To, co nam grozi, to ryzyko, że Sejm będzie obradował w niekonstytucyjnym składzie, to, co grozi marszałkowi Sejmu to złamanie prawa, a to, co grozi nam, jako Sejmowi, to uchwalanie prawa w sposób nieważny:

Można mówić, że ustawy byłyby wadliwe, bo jeżeli mamy w Konstytucji napisane, że Sejm to 460 posłów i mamy postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów uchylone uchwałą Sądu Najwyższego, to powinniśmy obradować i głosować w składzie 460 posłów i opinia, że komuś się nie podoba izba Sądu Najwyższego i komuś się nie podoba treść orzeczenia, to tylko opinia.

Moim zdaniem mamy wielki problem z pojmowaniem praworządności polegający na tym, że część osób utożsamiło swoje opinie prawne lub polityczne z praworządnością. Ja praworządność postrzegam w ten sposób, że czy nam się orzeczenia i instytucje podobają, czy nie, to respektujemy zapadające decyzje. Ci wszyscy, którzy uważali, że bronią praworządności, zabrnęli w takie podejście, że oni już nie respektują Trybunału Konstytucyjnego, części Sądu Najwyższego, kompetencji prezydenta, części zapisów Konstytucji i to nazywają praworządnością, bo mają wsparcie w Luksemburgu, Strasburgu i Brukseli. Dla mnie to jest kuriozalne, to nie jest praworządność, to jest anarchia.

Skomentuj