Skandal! - Konfederacja

Skandal!

Skandal!

Skandal! Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Polsce za… uznanie wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym!
Przecież Art. 8 polskiej Konstytucji mówi wprost: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej!

Robert Winnicki: “Trybunał Konstytucyjny orzekł co oczywiste:
– najwyższym prawem w Polsce jest Konstytucja RP
– organy UE nie mogą działać poza zakresem, na jaki państwa zgodziły się w traktatach.
Teraz, panie i panowie z PiS, czas wyciągnąć z tych faktów konsekwencje, zamiast, opowiadając o patriotyzmie i niepodległości – iść drogą PO, jak przez ostatnie sześć lat.
Przestać przyjmować pokornie wszystkie decyzje i zarządzenia z Brukseli, nawet te bezprawne. Odrzucić unijną politykę drogiego prądu, ofensywę w sprawach kulturowych oraz ingerencję w kształt instytucji państwa polskiego.
Dziś stoimy przed wyborem – asertywna postawa i starania o suwerenność albo dyktat komisarzy. Polacy zawsze wybierali wolność i niepodległość.”

Przypomnijmy też, że Polska jest już… 10 państwem UE, które orzekło o wyższości krajowej konstytucji nad prawem UE, w sytuacjach, w których uznaje, że instytucje UE przekraczają swoje kompetencje!

❌ Niemcy: W maju 2020 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny uznał, że Europejski Bank Centralny (EBC) przekroczył swoje uprawnienia, skupując od 2015 roku obligacje krajów strefy euro. Niemiecki TK podważył tym samym wcześniejsze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który w grudniu 2018 roku zaakceptował skup obligacji. Niemieccy konstytucjonaliści argumentowali wówczas, że Unia to wspólnota państw, a nie państwo federalne.
❌ Niemcy, lipiec 2019: Trybunał sprawiedliwości unii europejskiej może kontrolować sąd krajowy, jeśli sąd ten albo Państwo Członkowskie, ustanawiając prawo o ustroju tego sądu stosuje poza art. 19 TUE jakieś inne skonkretyzowane prawo Unii lub przynajmniej prawo krajowe wchodzące w zakres dziedzin objętych prawem Unii, a nie samoistne
❌ Francja: Francuska Rada Stanu, będąca odpowiednikiem najwyższego sądu administracyjnego, potwierdziła w kwietniu 2021 r. w uzasadnieniu decyzji w sprawie zbierania danych przez operatorów komórkowych, że francuska konstytucja pozostaje nadrzędna wobec prawa europejskiego.
W 2001 r. francuska Rada Stanu wydała wyrok, wskazując, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie może podważać mocy francuskiej konstytucji.
❌ Rumunia, 8 czerwca 2021 tamtejszy Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie przepisów ustawy dot. ustroju sądów, stwierdzając, że prawo UE nie ma pierwszeństwa nad rumuńską konstytucją:
– Art. 148 Konstytucji nie przyznaje pierwszeństwa stosowania prawa unijnego przed Konstytucją Rumunii. Zgodnie z powołanym przepisem Konstytucyjnym Rumunia nie może przyjąć aktu prawnego sprzecznego z jej obowiązkami jako Państwa Członkowskiego UE, ale zakaz ten podlega “ograniczeniu opartemu na zasadzie tożsamości konstytucyjnej.”
❌ Czechy: W 2006 r. Sąd Konstytucyjny Czech w wyroku dot. kwot cukrowych odrzucił doktrynę bezwzględnego pierwszeństwa prawa wspólnotowego.
“Właściwym podmiotem suwerenności i wynikających z niej kompetencji pozostaje Republika Czeska, której suwerenność oparta jest na konstytucji.”
❌ Hiszpania: W styczniu 2020 r. Sąd Najwyższy Hiszpanii odrzucił wyrok TSUE w sprawie w sprawie Oriola Junquerasa, który został wybrany na europosła dając do zrozumienia, że porządek prawny Hiszpanii jest ważniejszy niż unijny.
❌ Litwa: Litewski Trybunał Konstytucyjny w 2006 r. orzekł, że prawo UE ma pierwszeństwo nad zwykłymi aktami prawnymi litewskiego parlamentu, ale nie nad konstytucją Litwy.
❌ Włochy, wyrok Sądu Konstytucyjnego: “Instytucje europejskie nie otrzymały od Włoch kompetencji pozwalających na naruszanie podstawowych zasad włoskiego porządku konstytucyjnego. Sąd uznał, że art 11 konstytucji kreuje dwie przeszkody w ograniczaniu konstytucji. Są nimi: “podstawowe zasady porządku konstytucyjnoprawnego” oraz “niezbywalne prawa osoby ludzkiej.”
❌ Dania, Wyrok Sądu Najwyższego: “Sądy duńskie wyjątkowo mogą odmówić zastosowania aktu prawnego Wspólnoty, jeśli taki akt, mimo że został utrzymany w mocy przez ETS, wyszedł poza zakres kompetencji suwerennych przekazanych Wspólnocie zgodnie z ustawą duńską.”
❌ Belgia, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku: “Granicą dla ewentualnego rozrostu kompetencji unijnych jest nienaruszalna tożsamość konstytucyjna Belgii.”

Skomentuj