Posiedzenie Sejmu przełożone - Konfederacja

Posiedzenie Sejmu przełożone

Posiedzenie Sejmu przełożone

UWAGA! Zaplanowane w tym tygodniu posiedzenie Sejmu ws. uchwalenia budżetu państwa na 2024 rok zostało odwołane i przełożone na kolejny tydzień
Wszystko z powodu kryzysu w państwie, do którego doprowadziły wszystkie partie systemowe – PiS, KO, Lewica, PSL i Polska2050. Wojna plemienna o sądy zostawia spaloną ziemię w polskim porządku prawnym i prowadzi nasze państwo do
trwałego paraliżu!

Żeby uniknąć dalszego pogłębiania sytuacji kryzysowej wystarczy, by jedna strona sporu zachowała się odpowiedzialnie. Trwałe rozwiązanie kryzysu w polskim sądownictwie (a teraz też parlamentaryzmie) wymaga osiągnięcia porozumienia pomiędzy wszystkimi siłami politycznymi w polskim Sejmie. Konfederacja już od 2020 roku proponuje podjęcie prac nad takim porozumieniem i dokonanie resetu konstytucyjnego!

Reset konstytucyjny powinien polegać na dokonaniu niezbędnych zmian Konstytucji i na powołaniu większością konstytucyjną nowych składów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, których orzeczenia byłyby respektowane przez cały naród, a nie tylko zwolenników tej czy innej partii.
Konfederacja jako jedyna pozasystemowa bezstronna siła polityczna oferuje mediacje w tej sprawie aby obronić Polskę i Polaków przed ryzykiem gigantycznego kryzysu w państwie!

Skomentuj